Om oss

Från och med höstterminen 2016 är vi två anställda lärarcoacher i Sollentuna; Annette Karmitsa och Ann-Christin Nygren.

Vi är legitimerade och erfarna lärare, anställda i Sollentuna kommun. Sollentuna lärarcoacher hör till Barn- och utbildningskontoret, 
plan 5 i Turebergshuset. 
Parallellt med coachuppdraget arbetar vi också som utvecklingsledare i PRIO som är ett skolutvecklingsprogram.
Vi startade vårt coacharbete i augusti 2012 med
 diplomutbildning i coachning* och en studieresa till Ottawa, Kanada, som har ett utarbetat och väl fungerande program för lärarcoachning. Med utgångspunkt från detta och 
utifrån Sollentuna skolors förutsättningar och behov
 utformades den modell som vi nu arbetar efter. 
Under läsåret 2014/15 vidareutbildade vi oss till certifieringsgrad inom coachning**
.
                  
     

* Diplomeringsutbildning i coachning enligt ICF (International Coach Federation) via Skolcoacherna och Coachutbildning Sverige.
** Certifiering enligt ICF