Sagt av coachade lärare i Sollentuna

"Toppen! Det har varit en lyxig timme av reflektion och spegling av det jag arbetar med. Träffarna gav mig mycket av det jag hoppades på t.ex. struktur, feedforward, prewiew inför nästa träff."

" Coachningen har varit ett stöd för mig att sortera och sätta ord på tankar och idéer i min undervisning. Jag har fått arbete gjort som jag gått och funderat över under en längre tid."

"Min undervisning har blivit ännu mer genomtänkt eftersom jag har haft en bättre framförhållning denna termin. Eleverna har nog också fått en tydligare struktur genom att jag har det. Jag ser stora effekter av det formativa arbetssättet jag strävar mot och som har löpt parallellt med coachningen."

"Mycket givande diskussioner! Egentligen skulle jag vilja ha detta forum så länge jag är pedagog då jag anser att man aldrig blir "klar" som lärare."

När jag är mitt uppe i arbetet med eleverna finns det ett motstånd i att ta tid för coachning. Men varje träff med min coach har gett så mycket att det känts som väl använd tid. Det viktiga är att ge sig själv chansen att få uppleva det, vilket jag kommer att förmedla vidare till mina kollegor."


" Det mest värdefulla har varit tiden för reflektion, att ha ett lyssnande öra och bollplank och att få bekräftelse på det som är positivt och fungerar. "


"Coachningen har hjälpt mig att styra upp fart och riktning mot mina mål när det gäller att utveckla min didaktik. Jag har fått bekräftelse på att jag är på rätt väg och har provat nya metoder. Problem har kunnat ringas in, ses tydligt och värderas i förhållande till det som fungerar väl."

"Har utvecklat planeringen så att vi tre lärare gör så lika som det går i våra ämnen. Har fokuserat mer på bedömning och hur vi gör kunskapskraven tydliga för eleverna." (deltagare i gruppcoachning)

"Det känns utvecklande både för mig själv som lärare och för oss som kollegor - vi kommer närmare varandra. Det har alltid känts värt att det gått en timme av vår dyrbara tid." (deltagare i gruppcoachning)

" Jag tycker att det varit ett bra forum för diskussion... Intressant att ta del av andras tankar och inse att många har liknande erfarenheter." (deltagare i gruppcoachning)


" Gruppdiskussion med tydlighet, syfte och bra verklighetsbaserade exempel ger mycket." (deltagare i gruppcoachning)