Om vår coachning

Beskrivning

Coachningen sker i samtalsform, där vi genom att ställa frågor, spegla och utmana stöttar dig i att komma fram till nya insikter, lösningar och idéer. När du i lugn och ro tillsammans med en coach får möjlighet att reflektera över och pröva/ompröva dina handlingar, metoder och ställningstaganden hittar du de bästa svaren och lösningarna.

I coachningen sätter vi tillsammans upp det mål som du vill uppnå. Vi stämmer regelbundet av gentemot målet och kommer överens om handlingar som följs upp vid nästa träff. Lektionsbesök kan också ingå i coachningen.

 


Coachöverenskommelse

Process och roller

Jag som coach ska göra mitt yttersta för att du ska uppnå dina mål och de förändringar som du önskar. Jag kommer i våra samtal att ställa frågor som utmanar dig och dela med mig av mina iakttagelser, allt för att stärka dig och hjälpa dig att nå dit du vill. Jag kan också göra verksamhetsbesök när/om det passar.


Samtalen bygger på ömsesidigt förtroende. Om det är något som inte känns bra, vill jag att du tar upp det med mig på en gång. Kom förberedd till våra samtal och var inställd på att delta aktivt. Det är viktigt att vi får sitta ostörda. Våra samtal kommer att vara i ca 60 minuter.


Sekretess

Sollentuna lärarcoacher har tystnadsplikt. Det som sägs stannar mellan dig och mig, jag delger inte din chef eller någon annan vad som kommer upp i samtalen. Din chef ska känna till att du får coachning, men eventuell återkoppling sker av dig eller oss tillsammans.


Avbokning/ombokning

Om du får förhinder vill jag att du meddelar mig så snart du kan, så försöker vi hitta en ny tid. Vid akuta fall kontaktar du mig direkt på telefon.