Ansökan

Ansökningsförfarande

En ansökan om coachning kan göras av lärare, fritidslärare, förskollärare i förskoleklass eller av rektor. Då ansökan görs av den som för egen del önskar coachning, ska rektor känna till att ansökan görs. Det är viktigt att berörda är överens om hur tid frigörs till coachningen. Coachningen är kostnadsfri.

Ansökan görs i ansökningsformuläret, som kommer direkt till oss coacher. För att vi ska kunna hjälpa dig/er så bra som möjligt, så vill vi att beskrivningen av uppdraget fylls i så noggrant och specificerat som det går. 

Ansökningsformulär

Ansökan om coaching för grundskolan i Sollentuna Kommun ‎‎‎[Formulär]‎‎‎