Sollentuna Lärarcoacher
 
Ta chansen att använda dig av en coach i ditt arbete! Du får möjlighet att reflektera kring din undervisning, planera för nya områden, metoder och samarbetssätt tillsammans med en coach som på olika sätt stöttar dig i processen.  

Sollentuna Lärarcoacher är en resurs för alla grundskollärare, förskollärare i förskoleklass och fritidslärare i Sollentuna kommun. Såväl lärare och rektorer är välkomna att ansöka om coachning.

Vi coachar enskilda lärare och lärargrupper (arbetslag, ämnesgrupper mm). Utvecklingsområdet, som skall vara kopplat till arbetet och som du som lärare har makt att förändra, väljer du eller ditt arbetslag. I vissa fall är skolledningen med och väljer område.  Det kan till exempel handla om lektionsplanering, ledarskap i klassrummet, bedömning, struktur på arbetet eller kollegialt samarbete. Genom coachning stärks läraren i sin yrkesroll och bidrar därmed till bättre måluppfyllelse. 

 
Sök coachning HÄR











Varför coachning?

"Det mest värdefulla har varit tiden för reflektion, att ha ett lyssnande öra och bollplank och att få bekräftelse på det som är positivt och fungerar." (lärare åk 2)

"Jag skulle vilja ha detta forum så länge jag är pedagog då jag anser att man aldrig blir "klar" som lärare." (förstelärare åk 7-9)

"Coachningen har hjälpt mig att sätta ord på mina tankar och idéer och planera konkret och strukturerat. Jag har fått en nytändning som lärare och har hittat ett bra sätt att arbeta vidare på." (lärare åk 4)

"Det känns utvecklande både för mig själv som lärare och för oss som kollegor - vi kommer närmare varandra. Det har alltid känts värt att det gått en timme av vår dyrbara tid." (deltagare i gruppcoachning)